Regulamin konkursu z okazji 10-lecia istnienia portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dziesięciolecie”, zwanego dalej Konkursem, jest Spółka Avantea z siedzibą w Poznaniu na Os. Armii Krajowej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432900 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Slub-Wesele.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie od 28 września 2016 roku do 15 października 2016 roku. Przedmiotem konkursu jest odpowiedzenie przez Uczestnika na pytanie konkursowe.

3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Konkursie, zawieszenia go lub odwołania.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Osoba zgłaszająca pracę (zwana dalej Uczestnikiem) musi być osobą fizyczną, która najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskała pełnoletność, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającą warunki określone w Regulaminie, będącą fanem profilu Slub-Wesele.pl na portalu społecznościowym Facebook.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

III. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zadanie konkursowe: „Na podstawie artykułów SklepOrganza.pl umieszczonych na portalu Slub-Wesele.pl, opisz, jak wyglądałaby Twoja wymarzona dekoracja stołu z wykorzystaniem produktów Organza.”

2. Uczestnicy mogą dodawać odpowiedzi w formie komentarza wyłącznie pod postem konkursowym na fanpage’u portalu Slub-Wesele.pl.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane jako komentarz.

4. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Nagrodzone zostanie najciekawsze zgłoszenie. Zwycięzcę wybierze jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele redakcji portalu Slub-Wesele.pl.

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 20.10.2016 roku na stronie internetowej Slub-Wesele.pl oraz na fanpage’u portalu.

V. NAGRODA W KONKURSIE

1. Sponsorem nagrody w konkursie jest Sklep Internetowy SklepOrganza.pl.

2. Nagroda:

Wybrane zgłoszenie otrzyma nagrodę w postaci bonu upominkowego do Sklepu Internetowego SklepOrganza.pl na kwotę 200 PLN do wykorzystania na cały asortyment. W bonie zawarta jest kwota kosztów wysyłki produktów (17 PLN). Tym samym kwota do wykorzystania w sklepie wynosi 183 PLN.

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.

5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony Slub-Wesele.pl i fanpage’a portalu.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Zobacz powiązane strony:

Bawimy się
Bawimy się

Zaskocz oryginalnym upominkiem w postaci GAZETY na prezent - z artykułem i fotką o bliskiej osobie na pierwszej stronie! Przygotuj w kilka minut unikalne wydanie gazety jako prezent na ślub, rocznicę ślubu lub inną wyjątkową okazję.

więcej ›
Konkurs zakończony - wyniki podane
Konkurs zakończony - wyniki podane

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!! Ilość odpowiedzi przerosła nasze oczekiwania - Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, iż tak chętnie odwiedzacie nasz portal. Mamy bardzo dobrą informację, w związku z tak licznym zainteresowaniem naszym konkursem sponsor ufundował dodatkowo 6 kompletów soli do kąpieli firmy Joan

więcej ›

Poniżej przedstawiamy Państwu formy reklamowe, które dostępne są w naszym portalu. Informujemy, iż posiadają Państwo możliwość przetestowania skuteczności reklamy w naszym portalu przez okres 14 dni całkowicie za darmo*.

więcej ›
Ślubna sesja
Ślubna sesja

Kiedy natura skłania się do snu i bezlitośnie ogałaca drzewa z ostatnich liści wirujących bezwładnie na wietrze już ostatnie sekundy, Ona rozpala ogień miłości, aby ogrzać chłód jesiennych dni i nocy.

więcej ›
Z Apteczki Babunii...
Z Apteczki Babunii...

Kilka dni temu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Babci i Dziadka. Zapewne większość pamięta młodzieńcze czasy, kiedy to właśnie oni udzielali nam praktycznych porad, które w pełni doceniliśmy dopiero po latach  Dlatego szczególnie zimą, która jest bardzo trudną porą roku dla naszej skóry i

więcej ›
Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Trwa ładowanie obrazu...