Jak wybrać kwiaty na ślub?

Kwiaty do zwykle główny ele­ment deko­racji uroczys­tości ślub­nych. Oprócz dostar­cza­nia wrażeń este­ty­cznych sym­bol­izują też rozk­wit nowej miłości i początek wspól­nego życia. Z obec­noś­cią kwiatów na ślubach wiąże się również wiele dawnych trady­cji — sypanie kwiatów pod stopy panny młodej ma swoje korze­nie w starożyt­ności, kiedy to ścieżka z kwiatów i ziół miała odstraszać złe moce. Z kolei ozd­abi­anie kom­naty wesel­nej jaśminem miało przy­cią­gać anioły i uzyskanie ich bło­gosław­ieństwa dla związku. W śred­niowiecznej Hisz­panii zaczęto wplatać w wianki panien młodych świeże kwiaty pomarańczy, w późniejszych cza­sach taki wianek miała pod­czas ślubu z księ­ciem Albertem sama królowa ang­iel­ska Wik­to­ria. Obec­nie młode pary niekoniecznie znają trady­cje związane, ale cenią sobie względy este­ty­czne jakie wiążą się z obec­noś­cią kwiatów. Jak więc wybrać ten ide­alny zestaw?

Poniżej prezen­tu­jemy zestaw kry­ter­iów które powin­naś wziąć pod uwagę wybier­a­jąc rodzaj kwiatów:

  • 1. Charak­ter uroczys­tości. Im bardziej for­malny ślub, tym bardziej for­malne powinny być kwiaty. Trady­cyjnie są to białe buki­ety, zwykle z jed­nego rodzaju kwiatów jed­nak obec­nie dopuszcza się również pewne wari­acje, byle całość pasowała to ofic­jal­nego charak­teru uroczys­tości. Pary które decy­dują się na mniej for­malne śluby i przyję­cia weselne mogą poz­wolić sobie na więk­szą dowol­ność w wyborze kwiatów, jak na przykład buki­ety pol­nych kwiatów czy finezyjne wiązanki kwiatów egzotycznych.
  • 2. Pora roku. Oczy­wiś­cie nie jest to żadna reguła, jed­nak pamię­taj, że kwiaty dostępne w danym sezonie będą nie tylko tańsze, ale przede wszys­tkim świeższe i trwal­sze. Poza tym będąc ele­mentem deko­racji będą lep­iej tworzyły spójną całość z wys­tro­jem i otoczeniem
  • 3. Motyw prze­wodni ślubu i wesela. Pamię­taj, że najpiękniejsze śluby i wesela to te, gdzie deko­racje, miejsce wesela oraz jego charak­ter współ­grają ze sobą tworząc har­moni­jną całość. Jeśli decy­du­je­cie się na wesele w stylu wiejskim wybierz polne lub ogrodowe kwiaty ułożone np. w luźne wiązanki. Gdy orga­nizu­jesz wesele o bardziej for­mal­nym charak­terze zaplanuj kupno kwiatów, które wpa­sują się w jego ofic­jalny charak­ter. Jeżeli Wasze wesele jest NAPRAWDĘ tem­aty­czne (lata 60., styl hawa­jski, roz­danie Oskarów) potrzebne będą kwiaty pasu­jące do tego konkret­nego motywu. Możesz wybrać również kwiaty pasu­jące do koloru prze­wod­niego wesela — koloru dodatków do Two­jej sukni ślub­nej, obrusów czy innych dekoracji.
  • 5. Miejsce cer­e­monii i wesela. Jeśli przyję­cie weselne odby­wać się będzie na zewnątrz może­cie uzu­pełnić kwit­nący letni czy wiosenny ogród donicami z kwiatami, służą­cymi np. do wyz­naczenia granicy parki­etu. Decy­du­jąc się na ślub pod dachem do deko­racji potrzebna będzie więk­sza ilość kwiatów — zas­tanów się czy wolisz poje­dyncze, duże deko­racje rozstaw­ione co jakiś czas czy mniejsze, ale w więk­szej ilości.
  • 6. Możli­wości Waszego budżetu. Ślub i wesele to duże przed­sięwz­ię­cie finan­sowe. Często nie star­cza nam pieniędzy na taką ilość deko­racji kwia­towych, jakiej byśmy chci­ały. Jest kilka sposobów na zmniejsze­nie kosztów z nimi związanych. Jeśli nie zde­cy­du­je­cie się na pomoc deko­ra­tora ślub­nego warto kupić kwiaty bezpośred­nio u hur­town­ika, nie w kwia­cia­rni. W ich aranżacji mogą pomóc Wam przy­ja­ciele i rodz­ina. Siła leży w pros­to­cie — do szk­lanych wazonów sto­ją­cych na stołach włóż­cie przy­cięte kwiaty, będą wyglą­dały ele­gancko i efek­townie. Wazony, podob­nie jak rośliny w don­iczkach (np. do deko­racji wejś­cia i rogów sali) może wypożyczyć.


Moty­wem prze­wod­nim wesela mojej zna­jomej były słoneczki — poprosili rodz­inę o uży­cze­nie im kawałka ziemi i odpowied­nio wcześnie zasiali ziarna. W dzień ślubu panna młoda niosła wiązankę ze słoneczników, a sala weselna tonęła w przepięknym, żółtym kwieciu. Tanio, z pomysłem i przepięknie.Wedding Sisters
weddingsisters.pl

Zobacz powiązane strony:

Suknie ślubne Pronovias kolekcja 2013
Suknie ślubne Pronovias kolekcja 2013

Marka Pronovias od lat pozostaje w czołówce pracowni oferujących przyszłym pannom młodym dopracowane projekty ślubnych kreacji. W sieci od niedawna dostępny jest katalog modeli przeznaczonych już na rok 2013.

więcej ›
Trunk Show w Domu Mody Ślubnej Ksymena
Trunk Show w Domu Mody Ślubnej Ksymena

Holenderskie marki sukni slubnych Affinity i Ladybird zapraszają na święto panien młodych - Trunk Show w Domu Mody Ślubnej Ksymena w Tąpkowicach. Start eventu już w najbliższy piątek.

więcej ›
Suknie ślubne Sincerity kolekcja 2013
Suknie ślubne Sincerity kolekcja 2013

Już mamy zapowiedz kolekcji 2013 - Kolekcja Sincerity. Kolekcja Ekskluzywna, zgodna z najnowszymi trendami 3D. Tkaniny trójwymiarowe, francuskie tiule i koronki z Chantily, tkaniny metalizowane, nieregularne falbany z organzy, miękko spływające spódnice.

więcej ›
Mini, Midi a może 3/4?
Mini, Midi a może 3/4?

Większość Panien Młodych, które znam lub z którymi miałam przyjemność pracować decydowało się na klasyczną, długą suknię ślubną, niejednokrotnie tłumacząc, że przecież białą, długą suknię założą tylko raz w życiu.

więcej ›
Kobieta Glamour
Kobieta Glamour

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy Was do świata kobiecego piękna, rezprezentowanego przez 4 typy wybranych przez nas postaci ze świata gwiazd. Pierwsza odsłona to KOBIETA GLAMOUR, a jako reprezentantkę wybrałyśmy główną bohaterkę „Śniadania u Tiffaniego” Holly Golightly zagraną przez Audre

więcej ›
Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Trwa ładowanie obrazu...