A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Szukaj hasła:

Małżeństwo (prawo) - encyklopedia ślubna

Małżeństwo (prawo) - w polskim prawie małżeństwo definiuje się jako trwały,egalitarny związek mężczyzny i kobiety powstały z ich woli w sposób sformalizowany określony jako swoista dwustronna czynność prawna zbliżona do kategorii umów.

W polskim prawie małżeństwo definiuje się jako trwały, egalitarny związek mężczyzny i kobiety powstały z ich woli w sposób sformalizowany określony jako swoista dwustronna czynność prawna zbliżona do kategorii umów.

Podstawowe zasady małżeństwa:

 • zasada monogamii
 • zasada świeckości
 • zasada trwałości
 • zasada równości

Zawarcie małżeństwa

Według prawodawstwa w Polsce, zawarcie małżeństwa następuje przez złożenie przez dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego, zgodnego oświadczenia (Przysięga Małżeńska) o wstąpieniu w związek małżeński, jeżeli czyniąc to znajdują się jednocześnie w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego — ewentualnie w obecności duchownego, kiedy zawierają związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu wybranego związku wyznaniowego, oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa cywilnego, a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi następnie akt małżeństwa. Granica wieku, od którego zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe to zasadniczo 18 lat dla obojga małżonków, jednakże z ważnych powodów (np. ciąża) sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat na zawarcie małżeństwa, jeżeli z okoliczności wynika, że będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny.

Zaręczyny jako formalna umowa przedmałżeńska w polskim prawie nie występuje.

Przesłanki zawarcia małżeństwa:

 • przesłanki istnienia małżeństwa
  • różność płci
  • osobiste stawienie się przed osobą udzielającą ślubu
  • złożenie zgodnych oświadczeń
  • udział czynnika urzędowego
 • przesłanki formalno-porządkowe

Przeszkody małżeńskie

 • przeszkoda wieku - zbyt niski wiek małżonków
 • ubezwłasnowolnienie
 • choroba psychiczna
 • niedorozwój umysłowy
 • bigamia
 • pokrewieństwo
 • powinowactwo
 • przysposobienie

Prawa i obowiązki małżonków

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie i rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. Wyróżnia się prawa i obowiązki małżonków:

 • niemajątkowe
  • wspólnego pożycia
  • wzajemnej pomocy
  • wierności
  • współdziałania dla dobra rodziny
 • majątkowe
  • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
Źródła:
Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Trwa ładowanie obrazu...